Рыболовный клуб "На крючке"
Устав Клуба
Translate Google


Меню сайта


Профиль

Привет:Гость
Поиск


прогноз клева


Реклама


Погода


Наш опрос
Какой вид ловли Вы предпочитаете?
Всего ответов: 285


Block title
Locations of visitors to this page


Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0


Приветствую Вас, Гость · RSS 23.02.2020, 11:14

СТАТУТ

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

« ХЕРСОНСЬКИЙ РИБОЛОВНИЙ КЛУБ - НА ГАЧКУ»


Херсон -2011 р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Громадської Організації « Херсонський Риболовний Клуб - На Гачку» , надалі «Клуб», є добровільним самокерованим, громадським, неприбутковим об'єднанням, створеним з ініціативи громадян, що об'єдналися на основі спільності інтересів для досягнення загальних цілей в сфері розвитку любительського і спортивного рибальства

1.2. Клуб заснований на членстві й створюється для захисту спільних інтересів і досягнення статутних цілей.

1.3. Клуб здійснює свою діяльність на території Херсонський області відповідно до Закону України «Про об'єднання громадян» і Конституції України.

1.4. З моменту державної реєстрації Клуб здобуває права юридичної особи, у тому числі має відособлене майно, має самостійний баланс, розрахункові й інші рахунки в банківських установах, вправі від свого імені здобувати майнові й особисті немайнові права й мати обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді, господарському й третейському судах.

1.5. Клуб може мати круглу печатку, що містить вказівку на його організаційно-правову форму, місцезнаходження органів управління. При необхідності виготовляються штампи, що містять реквізити Клубу, електронні логотипи, бланки, посвідчення членів Клубу. Клуб може мати прапор, емблеми, вимпел, інші види символіки.

1.6. Електронна адреса Клубу: club-fishing.at.ua

1.7. Найменування Клубу:

Повне найменування :

Українською мовою: ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ « ХЕРСОНСЬКИЙ РИБОЛОВНИЙ КЛУБ - НА ГАЧКУ»

 Російською мовою: ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ХЕРСОНСКИЙ  РЫБОЛОВНЫЙ КЛУБ – НА КРЮЧКЕ» .

Англійською мовою: PUBLIC ORGANIZATION "Kherson Fishing Club - HOOKED ",

Скорочена назва:

«РИБОЛОВНИЙ КЛУБ - НА ГАЧКУ» ;

2. МЕТА, ЗАВДАННЯ, ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. Основною метою створення та діяльності Клубу є:

- розвиток і популяризація любительського і спортивного рибальства  в Україні;

- організація та проведення змагань, фестивалів і інших заходів, спрямованих на розвиток любительського і спортивного рибальства;

- сприяння в розробці цільових програм по залученню коштів для підтримки й розвитку вітчизняних виробників рибальських, спортивних товарів та устаткування;

- сприяння в проведенні заходів, спрямованих на зниження собівартості послуг з організації змагань і інших заходів, проведенню дозвілля для жителів України, а також громадян інших держав, пропаганда здорового способу життя, дбайливого відношення до природних ресурсів;

- об'єднання зусиль державних, громадських, комерційних і некомерційних організацій і громадян, в сфері підтримки й розвитку традицій любительського і спортивного рибальства;

- проведення й підтримка програм по охороні навколишнього середовища, водних і лісових ресурсів.

2.2. Для досягнення поставлених цілей Клуб здійснює наступні види діяльності:

- організація й проведення пільгових туристичних поїздок, змагань, фестивалів і інших заходів щодо любительського і спортивного рибальства, для всіх членів Клубу, як на території Херсонської області, так і за їй межами, у тому числі за межами України;

- надання сприяння в закупівлі й забезпеченні членів Клубу рибальським і спортивним спорядженням на пільгових умовах;

- організація й проведення семінарів, лекцій, зборів, конференцій серед осіб зацікавлених у діяльності Клубу;

- створення спеціальних фондів цільового призначення для забезпечення фінансування програм, розроблених Клубом або ним підтримуваних і спрямованих на досягнення статутних, соціальних, благодійних і інших цілей;

- проведення, із залученням фахівців, досліджень екологічної обстановки в місцях проведення змагань, зон аматорського рибальства та  інших заходів;

- організація відповідно до діючого законодавства виступів, демонстрацій, ходів у захист навколишнього середовища, проведення мітингів, демонстрацій з метою звернення суспільної уваги до проблем захисту природи;

- проведення моніторингу водойм, рибальських баз, з метою захисту прав рибалок, як споживачів платних послуг по лові риби й відпочинку;

- організація й проведення заходів щодо регенерації водойм, їхньому зарибленню й підтримки екосистеми;

- здійснення навчально-виховної роботи з дітьми;

- утворення філій Клубу, дитячих секцій, занять по навчанню спортивним методам лову, дотриманню любительського і спортивного рибальства;

- популяризація своєї діяльності, у тому числі з використанням засобів масової інформації;

- укладення договорів з підприємствами, організаціями, фізичними особами-підприємцями та громадянами.

Проведення іншої діяльності відповідно до діючого законодавства для досягнення статутних цілей.

2.3. Клуб зобов'язаний дотримуватись законодавства України, загальновизнані принципи й норми міжнародного права, що стосуються сфери його діяльності, а також норми, передбачені цим Статутом.

3.ЧЛЕНСТВО В КЛУБІ

3.1 Членами Клубу можуть бути фізичні і юридичні особи - громадські об'єднання, чия зацікавленість у спільному рішенні завдань, визначених цим Статутом, оформляється індивідуальною заявою або документом, що дозволяє враховувати кількість членів Клубу з метою забезпечення їхньої рівноправності. Фізичні і юридичні особи мають у Клубі рівні права й несуть рівні обов'язки.

3.2. Члени Клубу мають право обирати й бути обраними в органи управління Клубу, а також контролювати його діяльність відповідно до цього Статуту.

3.3. Членами Клубу можуть бути рибалки-любителі, рибалки-спортсмени, професійні спортсмени, інші повнолітні особи , які бажають вступити в члени Клубу, а також неповнолітні особи віком від 14 років (по письмовій згоді батьків/опікунів) що визнають і зацікавлені в досягненні його статутних цілей.

3.4. Членами Клубу можуть бути також юридичні особи - громадські об'єднання, що виявили бажання брати участь у досягненні цілей і завдань Клубу й надавати йому всіляку допомогу, які діють у Клубі через делегованих ними представників.

3.5. Прийом до членів Клубу проводиться Радою на підставі письмової заяви особи що вступає. Прийом громадських об'єднань здійснюється Радою на підставі рішення уповноваженого на те органа юридичної особи котра приймається.

3.6. Відповідно до цього Статуту, кожний член Клубу, при вступі до нього, вносить вступний внесок, розмір якого щорічно визначається Загальними Зборами. Кожен член Клубу, кожний календарний місяць вносить щомісячний членський внесок. Загальними Зборами Клубу може бути ухвалені рішення про додаткові внески. У цьому випадку в рішенні про введення додаткового внеску повинні бути визначені: розмір, строк, форма внесення кожного внеску.

3.6.1. Вступний внесок та щомісячний членський внесок для пенсіонерів, учнів і студентів денних форм навчання дорівнює 50% від встановленого Загальними Зборами Клубу.

3.6.2. Вступний членський внесок для інвалідів, дітей-сиріт, вихованців будинків-інтернатів, ветеранів ВВВ і осіб, прирівняних до них дорівнює 30% від встановленого Загальними Зборами Клубу.

3.6.3. Інваліди, діти-сироти, вихованці будинків-інтернатів, ветерани ВВВ і особи, прирівняні до них від сплати щомісячного внеску звільняються.

3.7. Питання про персональне звільнення від сплати вступного, щомісячного й додаткового внесків виносяться на обговорення Загальних Зборів. Члени Клубу - громадські об'єднання не можуть бути звільнені від сплати щомісячного й додаткового внесків.

3.8. Членство в Клубі не є перешкодою для участі в інших громадських об'єднаннях.

3.9. Член Клубу має право:

3.9.1. брати участь у всіх заходах і програмах проведених Клубом;

3.9.2. бути вибраним і брати участь у виборах всіх органів самоврядування Клубу;

3.9.3. користуватися всіма правами й пільгами, передбаченими для членів Клубу при замовленні та придбанні рибальського, спортивного спорядження, путівок і участі в навчальних семінарах і т.д.;

3.9.4. користуватися матеріальною базою й фондами Клубу відповідно до рішення Ради;

3.9.5. бути включеним у програму розвитку й фінансування діяльності;

3.9.6. добровільно вийти зі складу Клубу.

3.10. Член Клубу зобов'язаний:

3.10.1. брати активну участь у діяльності Клубу по виконанню статутних цілей і завдань;

3.10.2. виконувати вимоги цього  Статуту й рішення його керівних органів Клубу;

3.10.3. зміцнювати авторитет Клубу;

3.10.4. кожний член організації зобов'язаний усіляко сприяти досягненню статутних цілей, як за підтримкою Клубу, так і виходячи із власних коштів.

3.11. Членство в Клубі може бути припинене добровільно - на підставі письмової заяви для індивідуальних членів або за рішенням уповноваженого органа, для членів юридичних осіб.

 3.12. Член клубу, котрий подав заяву про припинення членства в клубі, або виключений з Клубу за рішенням Ради зобов’язаний:

 - повернути до Клубу, надані йому клубну картку, дисконтні картки, майно передане йому Клубом у користування, тощо.

3.13. Член Клубу може бути виключений з його складу за невиконання вимог Статуту. Рішення про виключення приймає Рада, воно може бути оскаржене на загальних зборах, рішення якого є остаточним.


Часть - 2 Нажми сюда

KTMarine Group © 2010 - 2020